Case Study

Milarex to szybko rozwijająca się międzynarodowa firma zajmująca się owocami morza, obsługująca znaczące rynki zarówno w Europie, jak i za granicą. Firma ma nowoczesny zakład produkcyjny w Polsce, zatrudniający prawie 2000 pracowników. Pozyskuje i przetwarza bezpieczne i zrównoważone produkty z łososia dla wymagających konsumentów.

Milarex uważa, że ​​COVID-19 będzie miał wpływ na życie i pracę przez dłuższy czas. Dobro i ochrona pracowników i społeczności są najwyższym priorytetem. Przestrzeganie przez cały personel procedur takich jak dystans społeczny i higiena ma kluczowe znaczenie. Milarex zaadaptował oursafety.info jako pierwszy użytkownik korporacyjny, a kampania informacyjna i edukacyjna jest dostosowana do potrzeb działalności.

W odpowiedzi na COVID-19 Milarex powołał grupę ds. zarządzania kryzysowego wraz z grupami operacyjnymi do realizacji.

Thomas Farstad, dyrektor generalny Milarex stwierdził: „Wczesne wdrożenie i udokumentowanie procedur zapewniło minimalną liczbę osób poddanych kwarantannie i zaufanie w dialogu z lokalnymi władzami ds. Zdrowia”. Kroki podsumowane poniżej pomogły Milarex utrzymać produkcję po tym, jak dwóch pracowników fabryki pozytywnie przeszło testy na COVID-19:

_

Procedury są udostępnione, aby pomóc innym w tej trudnej sytuacji:

 • Przeniesiono wewnętrzną komunikację do sieci
 • Wprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną dla pracowników i ich rodzin 
 • Wprowadzono nowe pionowe i poziome znaki informacyjno-edukacyjne
 • Zastosowano podział fabryki na 3 odrębne strefy 
 • Wdrożono zasady dotyczące zachowania odstępu podczas przemieszczania się wewnątrz i na  terenie zakładu
 • Milarex zastosował wiele wspierających rozwiązań by zachować zalecany bezpieczny dystans oraz zminimalizować kontakty między pracownikami:
  • Ustalono 2 godzinną przerwę między zmianami produkcyjnymi
  • Wprowadzono rozdział czasowy wejść i wyjść poszczególnych grup pracowników
  • Współlokatorów przeniesiono na te same działy i zmiany produkcyjne
  • Wprowadzono przerwy śniadaniowe w małych grupach
  • Wyznaczono i oznakowano miejsca siedzące w stołówkach
  • Wyznaczono i oznakowano miejsca w palarniach
  • W obszarach produkcyjnych, gdzie jest wskazane i możliwe zastosowano odstęp. W miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie 1m odległości zainstalowano plastikowe transparentne przegrody 
  • Zwiększono ilość autobusów dowożących Pracowników: z 6 do 16
  • Ograniczono do minimum kontakty kierowców autobusów z Pracownikami
 • Wprowadzono obowiązek dezynfekcji dłoni na wejściu i wyjściu z zakładu
 • Dezynfekcja obuwia prywatnego na wejściu do zakładu

 • Wprowadzono regularną dezynfekcję zewnętrznych ciągów komunikacyjnych (chodników)
 • Wprowadzono dodatkową dezynfekcję powierzchni kontaktowych oraz ozonowanie pojazdów, dowożących Pracowników do pracy
 • Wzmożono regularne odkażanie i dezynfekowanie obszarów socjalnych (szatnie, stołówki) z zastosowaniem lamp UV i ozonowania
 • W stołówkach wprowadzono dezynfekcje powierzchni (blatów, krzeseł) po każdej grupie
 • Zrezygnowano z mycia ręcznego kubków, talerzy, sztućców (tylko wyparzanie w zmywarce)
 • Zwiększono częstotliwość wymiany i dezynfekcji filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych
 • Wyposażono pracowników ochrony w środki ochrony osobistej oraz wprowadzono nadzwyczajne środki i zasady postępowania
 • Zaangażowano dodatkowych pracowników ochrony do koordynowania ruchu ludzi na wejściu i wyjściu z zakładu
 • Wprowadzono zakaz odwiedzania zakładu przez osoby postronne z wyłączeniem kierowców dostarczających/odbierających towary oraz niezbędnego do funkcjonowania fabryki serwisu
 • Wprowadzono wytyczne i zasady postępowania dla kierowców odwiedzających zakład
 • Wyposażono Pracowników w maski wielokrotnego użytku
 • Oddelegowano Pracowników (tam, gdzie było to możliwe) do pracy zdalnej w domu
 • Wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności w obszarze pralni wewnątrzzakładowej
 • Bieżący nadzór i kontrole (również poprzez kamery monitoringu) nad przestrzeganiem wdrożonych zasad bezpieczeństwa i higieny

Wszystkie wdrożone procedury i procesy są zgodne z zaleceniami WHO i Ministerstwa Zdrowia w Polsce.

_

 

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.